Skapa

Skapa

På Knivsta bibliotek finns goda möjligheter att på egen hand ägna sig åt skapande verksamhet i olika former. Alla är välkomna att gratis använda den utrustning och apparatur som finns såsom 3D-skrivare och skärplotter.

Bokning

Bokning kan ske direkt i bibliotekets lånedisk, via telefon 018-34 72 30 eller e-post knivstabibliotek@knivsta.se

Det finns ingen tidsgräns för lån av utrustning och apparatur. Lån kan dock endast ske under bibliotekets öppettider eftersom utrustningen är avsedd att användas på plats. Bibliotekets aktivitetsrum står till förfogande.

För lån krävs lånekort eller legitimation.

Utrustningen får ej lånas hem.

Användaren ansvarar för att:

  • låna och återlämna utrustning och verktyg i lånedisken senast 15 minuter innan stängning
  • respektera bokningsregler och bokade tider
  • hantera lånad utrustning aktsamt

Under vissa omständigheter är det inte möjligt att låna utrustning och material, bland annat då andra aktiviteter anordnas i biblioteket och aktivitetsrummet.

Språk