På flera språk

På flera språk

Stöd för dig med annat modersmål än svenska.

Låna

På biblioteket kan du låna böcker, tidningar, tidskrifter, musik och film.

Du kan låna böcker på flera olika språk, både för barn och vuxna. Om du inte hittar det du söker på biblioteket, t.ex. böcker på ditt språk, tala med personalen. I många fall kan biblioteket få tag på det du söker genom att köpa in eller låna böcker från andra bibliotek.

Det kostar ingenting att låna böcker på biblioteket. För att låna böcker behöver du ett lånekort. Lånekortet är gratis. Du behöver legitimation och en adress. Under en provperiod accepterar Knivsta bibliotek Migrationsverkets LMA-kort för asylsökande som legitimation vid lånekortsanskaffning, men begränsar giltighetstiden på ett sådant lånekort till ett år. Därefter vill vi gärna uppdatera lånekortet med eventuellt nya uppgifter.

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket har på sin webbsida samlat en hel del länkar till information om det svenska samhället. Flera av webbsidorna har information både på lätt svenska och på andra språk. Här kan du även få tips på nya böcker på flera olika språk.
 

Låna lättlästa böcker

Om du vill öva dig att läsa svenska så finns det lättlästa böcker. Om du har svårt att hitta en sådan bok kan du be personalen om hjälp.

Låna körkortsböcker på olika språk

På biblioteket kan du låna körkortsboken på arabiska, engelska, persiska, somali och svenska. Körkortsboken finns även på lättläst svenska.

Språkkurser

På biblioteket kan du låna språkkurser för att lära dig svenska, men även andra språk. Det finns dessutom olika hemsidor där du kan öva svenska, exempelvis dessa:
 

Ordböcker och lexikon

På biblioteket kan du låna ordböcker och lexikon på olika språk. Det finns även lexikon och ordböcker tillgängliga på internet.

Lexin på nätet har lexikon på femton språk som är speciellt anpassade för undervisningen i svenska som andra språk. De innehåller bara de vanligaste orden, inga facktermer eller mer ovanliga ord.
 

Språk