Mini-infotek

Använda Mini-infoteket

Mini-infoteket är en informationshörna med faktablad, boktips och bra böcker om funktionsnedsättningar.

Mini-infoteket vänder sig främst till dig som själv har funktionshinder, är anhörig eller arbetar med personer som har funktionsnedsättningar.

Böckerna är sökbara i bibliotekets katalog och de flesta får lånas hem på vanlig lånetid.

InfoteketFör mer information besök Infotekets webbplats http://www.lul.se/infoteket.

Språk