Legimus

Legimus

Om du har en läsnedsättning kan du låna talböcker på biblioteket.

Du kan även ladda ner talböcker direkt till din mobil, surfplatta eller dator, om du har någon läsnedsättning, exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter, eller synnedsättning.

För att kunna ladda ner talböcker så behöver du ett konto på Legimus. Ett konto skapar du på ditt bibliotek. Om du är under 16 år ska målsman vara med vid registreringen. Ta kontakt med biblioteket för att boka tid för registrering. Under mötet får du inloggningsuppgifter samt en genomgång om hur det går till att ladda ner. Mötet tar ca 20-30 minuter.

Många böcker går även ladda hem med både tal och text, och då kan du följa med i texten direkt på skärmen.

Information från Legimus

Vem får låna?

Du som har en läsnedsättning får låna våra böcker.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Du behöver inte visa intyg.

Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

  • synskada
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • hörselskada (för hörselträning)
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
  • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

Läs mer på http://www.legimus.se/

Språk