Lånevillkor

Att låna och reservera böcker, film och annat på biblioteket kostar ingenting.

Det mesta på biblioteket kan lånas i fyra veckor. Kortare lånetid gäller för filmer och tidskrifter (en vecka) samt för vuxenböcker med reservationskö (två veckor). Lånekortet är en personlig värdehandling, vilket innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort.

Om du som är vuxen lämnar tillbaka vuxenböcker för sent hamnar en övertidsavgift automatiskt på ditt lånekonto. Om den samlade avgiften så småningom överstiger 55 kr kan du inte låna i automat. Barn och ungdom upp till 18 år betalar varken övertids- eller påminnelseavgift. Om ett påminnelsebrev för försenade barn- och ungdomsböcker skickas ut till en vuxen låntagare ska dock påminnelseavgiften på fem kronor betalas.

Efter lånetidens utgång skickar biblioteket ut två påminnelser och om boken ändå inte kommer tillbaka skickas en räkning. Om du inte återlämnar en försenad bok trots upprepade påminnelser eller om du inte betalar dina skulder stängs du av från lån. Spärren tas bort när böckerna kommit tillbaka eller när skulden betalats. Även skadade böcker ska ersättas.

 

Behandling av dina personuppgifter (GDPR)

När du registrerar dig hos Knivsta bibliotek så samtycker du till att vi använder oss av dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post eller annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen av personuppgifter bestäms av Dataskyddsförordningen, även känt som GDPR (General Data Protection Regulation), och gäller i hela EU från 25:e maj 2018.

När du skaffar ett bibliotekskort så godkänner du Knivsta biblioteks låneavtal. Biblioteket använder dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Vi använder inte dina personuppgifter till något mer än det som krävs för att du ska kunna låna böcker, ljudböcker, filmer, e-media, använda databaser eller boka lokal.

Alla lån är sekretessbelagda enligt lag, det innebär att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån (och betalar eventuella föreningsavgifter) så försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. Låntagare som lämnat tillbaka sina lån och betalat sina avgifter raderas automatiskt från systemet om de inte lånat något på tre år. Ett undantag från detta är om du är registrerad som kontaktperson för en annan låntagare som gjort minst ett lån inom tre år, i sådana fall blir du raderad först när de inte lånat något på tre år.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Kontakta biblioteket så kan du få dem utskrivna, eller i digitalt format. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter, men för att raderas från bibliotekets databas måste du först ha lämnat tillbaka alla dina pågående lån samt betalat alla eventuella kvarstående avgifter.

Mer information kan du läsa på https://knivsta.se/Kommun-och-politik/Dataskydd

 

Fjärrlån

Fjärrlån från ett annat bibliotek ger tillgång till litteratur som Knivsta bibliotek inte har i sitt bestånd och inte heller själv kan köpa. Personalen samråder från fall till fall med dig som låntagare om de bästa lösningarna vid önskemål om material.

Ett fjärrlån gäller ofta speciell facklitteratur, lokalhistoria, äldre skönlitteratur och litteratur på utländska språk. Fjärrlåneönskemål om kurslitteratur på universitetsnivå hänvisar vi främst till det egna högskolebiblioteket.

Lånetiden för ett fjärrlån bestämmer långivande bibliotek och kan alltså variera.

Du får ha högst 5 samtidigt pågående fjärrlån (beställda samt redan inlånade) vid Knivsta bibliotek.

Beställningsavgiften är 10 kronor per beställning och för ett  fjärrlån utom Norden 200 kronor.

 

Övertidsavgifter

(Gäller vuxen låntagare och vuxenmedia)

Lån med normal lånetid    

 • Böcker: 3 kr per bok och vecka
 • Filmer: 3 kr per film och dag

Högsta avgift per återlämningsdatum (påminnelseavgift tillkommer)

 • En bok, cd etc: 30 kr
 • Flera böcker, cd etc: 70 kr
 • Påminnelseavgift: 5 kr per påminnelse

 

Priser på förkommet material

 • Barn och ungdomsböcker: 170 kr
 • Barn och ungdomsbok placerad på vuxen: 250 kr
 • Barnfilmer: 300 kr
 • Cd-böcker: 250 kr (Enstaka CD av en CD-bok: 250 kr)
 • CD-rom, språkkurser    Individuell prissättning
 • CD-skivor musik: 200 kr
 • Länder i fickformat: 60 kr
 • Manga: 85 kr
 • Mp3: 200 kr
 • Pekböcker: 100 kr
 • Pocketböcker: 60 kr
 • Serieböcker- barn, ungdom: 100 kr
 • Serieböcker- vuxen: 250 kr.
 • Tidskrifter: 50 kr
 • Vuxenbok placerad på barn: 170 kr
 • Vuxenböcker: 250 kr (Vid ersättning för fjärrlån gäller dock långivande biblioteks pris.)
 • Vuxenfilmer: 500 kr
 • Maximal övertidsavgift för en enstaka bok: 30 kr
 • Maximal övertidsavgift för flera böcker:    70 kr

Språk

Knivsta bibliotek

Knivsta bibliotek