Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner

KBV

Knivstabibliotekets vänner är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta.

Föreningen arrangerar författarbesök  i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna!

Hörhjälpmedel finns oftast på vännernas arrangemang.

Årsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet kan sättas in på postgirokonto 86 79 70-6.

Kontaktperson: Ordförande Cristina Cohen, telefon 070- 562 29 48

Fira någon med ett medlemskap i Knivstabibliotekets vänner!
Uppvakta jubilaren med ett gåvomedlemsskap i KBV! Eller ge bort ett medlemskap i julklapp! Kontakta kassören för ett gåvobevis.

Vill du få information om föreningens aktiviteter till din e-post?
Sänd din e-postadress till styrelsen på styrelsen.kbv@gmail.com.


Bästa KBV-medlemmar!

Julen 2020 står för dörren och året som gått, har för de flesta av oss, inte liknat något vi varit med om tidigare.

För KBVs del har det inneburit att verksamheten under större delen av året varit inställd.

Några ljusglimtar i form av filmade författarsamtal via webben  har vi under hösten dock kunnat ta del av.

Det är vår vuxenbibliotekarie Gunnel Furuland som sökt och fått medel från Kulturrådet och Biblioteksutveckling, Region Uppland, för att marknadsföra några av de distributionsstödda titlar som varje år skickas till folkbiblioteken.

Eva Dahlberg från KBV är den som samtalat med författarna.
Under hela december ligger det tredje författarsamtalet tillgängligt på Knivsta biblioteks hemsida.
Du får möta trädgårdsjournalisten Ulrika Flodin Furås, som samtalar med Eva om sin bok Stadsodlingens historia.
Från januari kommer du att kunna hitta det fjärde och sista samtalet på bibliotekets hemsida.

Vi vill tacka dig som är medlem och hoppas naturligtvis att du även fortsättningsvis vill stödja föreningen.
Sprid gärna information om oss till dina vänner och bekanta.
Ett medlemskap i KBV kan också vara en miljövänlig gåva.

För att underlätta kontakten med våra medlemmar vill vi uppmana dig som har, men ännu inte lämnat e-postadress att göra det.

Medlemsavgiften är oförändrad,
100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.
Beloppet för 2021 betalas in på
plusgiro 867970-6.

OBS För att spara på miljön får du inget inbetalningskort.

Eftersom pandemisituationen fortfarande är osäker, finns ännu inget program för våren.
Så fort myndigheterna lättar på restriktionerna återkommer vi med mer information om kommande aktiviteter.

Till dess får adventsljusen lysa upp
vintermörkret och vi önskar er alla en God Jul och ser förtröstansfullt fram mot ett bättre Nytt År.

Med bästa hälsningar Styrelsen/

 

GDPR-policy

De personuppgifter som föreningen lagrar är medlemmens namn, typ av medlemskap och notering om erlagd årsavgift.

För de som inte är medlemmar men önskar att få utskick om program lagras endast e-postadressen.

Uppgifterna används endast för att administrera medlemskap för utskick av information. De sparas så länge medlemskapet består eller önskemål om programinformation finns.

Önskar du göra ändringar eller vill bli borttagen ur något av registren ber vi dig kontakta styrelsen.kbv@gmail.com. För telefonkontakt se senaste programutskick.

För information om GDPR eller har klagomål hänvisas till Datainspektionen.

 

Språk