Knivstabibliotekets vänner

KBV

Knivstabibliotekets vänner är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta.

Föreningen arrangerar författarbesök  i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna!

Hörhjälpmedel finns oftast på vännernas arrangemang.

Årsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet kan sättas in på postgirokonto 86 79 70-6.

Kontaktperson: Ordförande Cristina Cohen, telefon 070- 562 29 48

Fira någon med ett medlemskap i Knivstabibliotekets vänner!
Uppvakta jubilaren med ett gåvomedlemsskap i KBV! Eller ge bort ett medlemskap i julklapp! Kontakta kassören för ett gåvobevis.

Vill du få information om föreningens aktiviteter till din e-post?
Sänd din e-postadress till styrelsen på styrelsen.kbv@gmail.com.

GDPR-policy

De personuppgifter som föreningen lagrar är medlemmens namn, typ av medlemskap och notering om erlagd årsavgift.

För de som inte är medlemmar men önskar att få utskick om program lagras endast e-postadressen.

Uppgifterna används endast för att administrera medlemskap för utskick av information. De sparas så länge medlemskapet består eller önskemål om programinformation finns.

Önskar du göra ändringar eller vill bli bortagen ur något av registren ber vi dig kontakta styrelsen.kbv@gmail.com. För telefonkontakt se esnaste programutkick.

För information om GDPR eller har klagomål hänvisas till Datainspektionen.

Observera att Knivstabibliotekets vänner och Knivsta biblioteks GDPR-policy skiljer sig åt, Knivsta bibliotekets GDPR-policy kan du hitta genom att klicka här.

 

Program Hösten 2019

 

Första programpunkt hösten 2019

Tisdag 27 augusti kl 18

Utflykt till Sigtuna museum

Entréavgift erläggs enskilt men KBV bjuder på guidning.

Arr. KBV
Vi samlas kl17 utanför biblioteket för eventuell samåkning

 

Fler programpunkter kommer.

 

Språk

Knivsta bibliotek

Knivsta bibliotek