Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner

KBV

Knivstabibliotekets vänner är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta.

Föreningen arrangerar författarbesök  i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna!

Hörhjälpmedel finns oftast på vännernas arrangemang.

Årsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet kan sättas in på postgirokonto 86 79 70-6.

Kontaktperson: Ordförande Cristina Cohen, telefon 070- 562 29 48

Fira någon med ett medlemskap i Knivstabibliotekets vänner!
Uppvakta jubilaren med ett gåvomedlemsskap i KBV! Eller ge bort ett medlemskap i julklapp! Kontakta kassören för ett gåvobevis.

Vill du få information om föreningens aktiviteter till din e-post?
Sänd din e-postadress till styrelsen på styrelsen.kbv@gmail.com.


Bästa KBV- vänner!

 

Hösten är på intåg och ett säkert tecken brukar vara att KBVs program kommer med posten. I år gör osäkerheten kring den fortsatta Coronapandemien, att vi beslutat att även ställa in höstens program.

 

En positiv sak vi i alla fall kan informera om, är fyra spännande författarsamtal, som kommer att visas under hösten på Knivsta biblioteks hemsida. De spelades in under två tillfällen i augusti i bibliotekets körsbärsträdgård. Samtalsledare är Eva Dahlberg från KBV.  Information om när, kommer att finnas på Knivsta biblioteks hemsida; knivstabibliotek.se

 

OBS! Vi ber er som inte lämnat eller som har bytt e-postadress, att vänligen meddela denna till föreningen, styrelsen.kbv@gmail.com

Om vi behöver komma ut med information fort, är det lättare via e-post.

 

Styrelsen för KBV 2020/2021

Ordförande Cristina Cohen, kontaktperson 070-562 29 48

V ordförande Helen Göranzon

Sekreterare Eva Dahlberg

Kassör Lena Lindfors

Ledamot Barbro Kemi

Ledamot Wilhelm von Seth

 

Information om KBV hittar du även på bibliotekets hemsida; knivstabibliotek.se

Du kommer in på den genom att klicka på vår logotyp, som finns längst ner på sidan.

Vi återkommer i god tid med information om vårens program.

Så håll ut, för 2021 är vi tillbaka igen.

Vi önskar er alla en skön läs-höst!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i KBV


GDPR-policy

De personuppgifter som föreningen lagrar är medlemmens namn, typ av medlemskap och notering om erlagd årsavgift.

För de som inte är medlemmar men önskar att få utskick om program lagras endast e-postadressen.

Uppgifterna används endast för att administrera medlemskap för utskick av information. De sparas så länge medlemskapet består eller önskemål om programinformation finns.

Önskar du göra ändringar eller vill bli borttagen ur något av registren ber vi dig kontakta styrelsen.kbv@gmail.com. För telefonkontakt se senaste programutskick.

För information om GDPR eller har klagomål hänvisas till Datainspektionen.

 

Språk