Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner

KBV

Knivstabibliotekets vänner är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta.

Föreningen arrangerar författarbesök  i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna!

Hörhjälpmedel finns oftast på vännernas arrangemang.

Årsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet kan sättas in på postgirokonto 86 79 70-6.

Kontaktperson: Ordförande Cristina Cohen, telefon 070- 562 29 48

Fira någon med ett medlemskap i Knivstabibliotekets vänner!
Uppvakta jubilaren med ett gåvomedlemsskap i KBV! Eller ge bort ett medlemskap i julklapp! Kontakta kassören för ett gåvobevis.

Vill du få information om föreningens aktiviteter till din e-post?
Sänd din e-postadress till styrelsen på styrelsen.kbv@gmail.com.


Verksamhetsberättelse 2020
Föreningen Knivstabibliotekets vänner (KBV)

2020 blev inget normalt ”KBV-år” på grund av Coronapandemin, men vi hann genomföra stora delar av vårprogrammet innan ständigt uppdaterade restriktioner till slut stängde ner all verksamhet året ut. Det blev inget höstprogram.
Vid årsmötet 10 mars 2020 skedde omval och nyval av styrelseledamöter enligt följande. Cristina Cohen, Lena Lindfors och Eva Dahlberg kvarstod ett år, fram till årsmötet 2021. Helen Göranzon valdes om på två år, fram till årsmötet 2022. Till nya ledamöter valdes Barbro Kemi och Wilhelm von Seth på två år, fram till årsmötet 2022.
Direkt efter årsmötet tog en mycket uppskattad programpunkt vid, då
Lena Renström, avgående sekreteraren i KBV, berättade om författare och konstnärer längs en vindlande resa i österled - I ryska mästares spår.
Vår ordförande tackar Lena för en spännande och trevlig presentation. Lena avtackas också för sitt mångåriga engagemang i KBVs styrelse, främst som sekreterare.
Föreningens styrelse utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, vilket genomfördes vid ett konstituerande styrelsemöte den 10 mars 2020. Styrelsens funktioner har fördelats enligt följande:
Ordförande: Cristina Cohen
Vice ordförande och informationsansvarig: Helen Göranzon
Kassör: Lena Lindfors
Sekreterare: Eva Dahlberg
Ledamot: Barbro Kemi
Ledamot: Wilhelm von Seth

Förutom årsmötet har ytterligare åtta styrelsemöten hållits under 2020: 7 januari, 18 februari, 10 mars, 24 mars, 27 maj, 4 juni, 19 augusti och 19 november; de fyra sista hölls digitalt.
Föreningens medlemsförteckning förs av kassören. Vid årets slut hade föreningen totalt 192 medlemmar, varav 56 enskilda och 68 familjer, vilka vi räknar som två personer. Årsavgiften för 2021 är oförändrad 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj, i enlighet med beslut vid årsmötet 2020. Avgifter och övriga medel förvaltas på föreningens plusgirokonto. Föreningen har ett Swish-konto som kunde användas vid betalning av inträdesavgifter under 2020.

Föreningens verksamhet under 2020 har som tidigare varit att erbjuda ett varierat och intressant program med författarbesök och underhållande föredrag för både medlemmar och allmänhet. Information om föreningens verksamhet har förmedlats genom annonser i Knivsta-Nytt och i programblad utgivet endast i januari, då det inte blev något höstprogram. Vårens programblad skickades till medlemmarna per post men för en del boende i Knivsta tätort har utdelningen ombesörjts av styrelsen. Programbladet har även funnits tillgängligt i biblioteket, men också på bibliotekets hemsida under fliken KBV. Programmet återfinns också på www.visitknivsta.se, under fliken Föreningar/KBV. Varje programpunkt annonseras också under fliken Evenemang.
Höstens programblad ersattes av ett höst-brev, då vi bara hade programpunkter under våren.
Vi har under året använt vår e-post mer, för olika slags information. Då portopriset verkar fortsätta stiga, vill vi gärna på sikt, gå över till utskick via e-post så mycket som möjligt.

De flesta av föreningens programpunkter har arrangerats tillsammans med Knivsta bibliotek. Styrelsen vill tacka för det mycket goda samarbete vi har med biblioteket. Vi vill framhålla allt stöd vi får i föreningens arbete från personalen och särskilt det inspirerande samarbetet med vår kontaktperson Gunnel Furuland, som är vuxenbibliotekarie på Knivsta bibliotek.

Under 2020 blev det heller inget deltagande i Konsertkarusellen, som sponsras av Musik i Uppland och Knivsta kommun. Vi avstod från att arrangera något evenemang när allt var så osäkert. Det visade sig vara ett klokt beslut, då det mesta blev inställt.

Programpunkterna har under 2020 varit:
Tisdag 21 januari, Plundrarna – nazisterna som stal Europas konstskatter
Anders Rydell
, debuterade som författare 2008 och har därefter gett ut en rad titlar, däribland den Augustnominerade boken ”Plundrarna. Hur nazisterna stal Europas konstskatter”. Han har mottagit en rad priser och stipendier för sitt arbete att bevaka skövlingen av Europas kulturarv i skuggan av Förintelsen. Hans böcker är översatta till 20 språk. Han är också ny chefredaktör för tidskriften Författaren.
Arr. KBV och Knivsta bibliotek

Tisdag 18 februari, Kennedys val
Lars-Åke Skagegård ger oss en inblick i John F. Kennedys liv och hemliga romans med svenska Gunilla von Post.
Arr. KBV och Knivsta bibliotek

Måndag 24 februari, Upplevelser i Kebnekaise, Sarek och Padjelanta
Fredrik Neregård har vandrat i Sveriges nordligaste fjällområden under mer än 25 år. Kameran och anteckningsblocket är ständiga följeslagare vilket resulterat i flera böcker. Denna del av fjällvärlden erbjuder en oöverträffad variation med allt från lättvandrade dalgångar till utmanande toppar, intressant flora och fascinerande geologi. Här kan du vandra bekvämt med lätt packning mellan stugor eller genomföra långa ödemarksturer.
Nu visar Fredrik sina favoritställen.
Arr. KBV och Knivsta bibliotek

Tisdag 24 mars Dom som stod kvar Inställt på grund av då rådande restriktioner
Thord Ericsson är journalist och författare och utkom 2019 med boken ”Dom som stod kvar”. Boken är en angelägen skildring av ensamkommande unga och civilsamhällets engagemang för denna utsatta grupp.
Arr. KBV och Knivsta bibliotek

Tisdag 12 maj, Deckaren som debattinlägg – Inställt p.g.a. då rådande restriktioner
Kristina Tilvemo och Michael Wainwright författarduon till ”Judaskyssen”, brinner för att väcka insikt om det stegrande gatuvåldet och problemen inom sjukvården. Boken bygger vidare på den starka traditionen av politiskt engagerande skandinavisk kriminallitteratur.
Arr. KBV och Knivsta bibliotek

Onsdag 27 maj, Vårutflykt till Väsby kvarn i Lagga – Inställt p.g.a. då rådande restriktioner
Lagga hembygdsförening, visar sin byggnadsklenod. Medtag kaffekorg och kom till kommunhuset 17.30 för samåkning. Ingen avgift men föreningen tar gärna emot ett bidrag till kvarnens fortsatta liv.
Arr KBV och Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Tisdag 13 oktober (flyttat från 28 april), Om språk, skrivande och uppmärksamhet
Alva Dahl är författare, översättare och fil.dr. nordiska språk, bosatt i Uppsala och senast aktuell med boken ”Längtans flöde” och översättningen av Isabella Hammads ”Parisaren” (utkom i mars 2020). Hennes doktorsavhandling i nordiska språk från 2015, ”I skriftens gränstrakter: interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner” följdes av boken ”Interpunktion” (2016). Hon har också bl.a. översatt ”Blek kung” (2012) av David Foster Wallace samt ”Språk och uppmärksamhet” (2017) av Toril Moi. År 2019 tilldelades hon
Karin Boyes litterära pris.
Arr. Knivsta bibliotek och KBV

De inställda programpunkterna från vårens program ovan, avser vi att kunna genomföra vid senare tillfällen. Det blev inga programpunkter under hösten, men KBV deltog i bibliotekets fyra filmade författarsamtal som spelades in i biblioteket körsbärsträdgård i augusti.

Knivsta 23 maj 2021

Cristina Cohen
Ordförande

Helen Göranzon
Vice ordförande

Lena Lindfors
Kassör

Eva Dahlberg
Sekreterare

Barbro Kemi
Ledamot

Wilhelm von Seth
Ledamot


GDPR-policy

De personuppgifter som föreningen lagrar är medlemmens namn, typ av medlemskap och notering om erlagd årsavgift.

För de som inte är medlemmar men önskar att få utskick om program lagras endast e-postadressen.

Uppgifterna används endast för att administrera medlemskap för utskick av information. De sparas så länge medlemskapet består eller önskemål om programinformation finns.

Önskar du göra ändringar eller vill bli borttagen ur något av registren ber vi dig kontakta styrelsen.kbv@gmail.com. För telefonkontakt se senaste programutskick.

För information om GDPR eller har klagomål hänvisas till Datainspektionen.

 

Språk