För skolan

För skolan

Lärare och elever är välkomna att besöka biblioteket för att låna bredvidläsningslitteratur.

Klassbesök

Klassbesök måste bokas i förväg. Detta för att det inte ska bli för trångt bland hyllorna och för att vi ska kunna ge eleverna den bästa servicen. Boka tid på telefonnummer 018-34 72 30 eller via e-post: tove.frankow-crivellaro@knivsta.se samt knivstabibliotek@knivsta.se. Informera gärna också föräldrar om att biblioteksbesöket så att de är medvetna om att det så småningom kommer att finnas böcker som ska återlämnas!

Utlån och återlämning sker i våra självbetjäningsautomater. Barnen behöver därför ha sina lånekort med sig. Om en elev saknar lånekort kan utlån ske antingen på ditt lärarkort eller med elevens personnummer och pinkod. Om du inte har fått något lärarkort än ordnar vi ett mot uppvisande av legitimation. En elev som aldrig haft lånekort behöver målsmans godkännande för att få ett. Blankett för detta finns att hämta på biblioteket, eller kan laddas ner här.

OBS! DVD-filmer lånas inte ut till elever under klassbesök. Observera även att bibliotekets DVD-filmer inte har visningsrättigheter för skolan.

Vår återlämningslåda finns vid kommunhusets norra entré. Lådan är öppen när biblioteket är stängt.

Biblioteksvisning för förskoleklasser

Under året bjuds alla förskoleklasser in till en visning av biblioteket. Då berättar barnbibliotekarien om biblioteket och vad man kan göra här, presenterar olika sorters böcker och visar barnen runt på barnavdelningen. I samband med besöket får eleverna även med sig en lånekortsblankett med hem, så att de kan skaffa ett eget lånekort.

Lärarkort

Som lärare kan du få ett särskilt lånekort att använda vid lån till klasser eller enskilda elever. Kortet ska bara användas för att låna material till skolarbetet. Ansvaret för böcker som lånats på lärarkortet ligger i första hand på dig som lärare. Om en bok inte lämnats tillbaka skickas påminnelse och ev räkning till skolan med dig som kontaktperson. 

Med en pinkod kopplad till lärarkortet kan du reservera eller låna om dina böcker på nätet.

Språk