Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner är en kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta. Vår förening är ideell och partipolitiskt obunden.

Knivstabibliotekets vänner – är en förening för bokglädje!


Vi är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som sedan 1993 verkar till stöd och värn för vårt bibliotek i Knivsta. 


Föreningen arrangerar olika kulturella evenemang bland annat författarbesök i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna. Då vi ibland har inträdesavgift betalar medlemmar en lägre avgift. Hörhjälpmedel finns oftast på våra arrangemang.


Årsavgiften 2022 är 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. Betalning görs via plusgiro 86 79 70-6 eller via Swish 1231808898. Tips: Ge bort ett medlemskap i Knivstabibliotekets vänner. Kontakta oss för ett gåvobrev styrelsen.kbv@gmail.com eller ring vår kontaktperson tillika ordförande Helen Göranzon, 072- 322 36 16.


För närvarande skickar vi ut våra vår- och höstprogram via vanlig post till våra medlemmar som inte meddelat sin e-postadress. Vi vill gärna gå över till bara utskick via e-post. Det är smidigare, men framför allt skulle vi spara portoutgifterna. Löpande information och trevliga påminnelser skickar vi redan nu bara ut via e-post till de medlemmar som skickat in sin e-postadress. De medlemmar som ännu inte skickat in sin e-postadress får gärna göra det.


Våra vår- och höstprogram finns även uppsatta på vår anslagstavla på biblioteket och det finns också exemplar att ta med sig. Vi annonserar också våra evenemang i KnivstaNytt, så alla Knivstabor kan nås.


Har du frågor, förslag eller annat ärende, tveka inte att kontakta oss via mail till styrelsen.kbv@gmail.com eller ring vår ordförande Helen Göranzon, telefon 072-322 36 16

 

                

 

KBVs program hösten 2022

 

Välkomna tillbaka! Vi har redan startat så smått; men här kommer årets höstprogram. Inga restriktioner finns just nu, men skulle det komma några, anpassar vi vårt program.

 

 

Onsdag 17 augusti 19:00 i Knivstabibliotekets körsbärsträdgård

Författarliv: Per Enerud talade om Jascha Golowanjuk och sin bok Det snöar i mitt hjärta  

Arrangör Knivsta bibliotek (genomfört)

 

 

Tisdag 30 augusti 18:00 utflykt till Krusenberg - om äpplen och läsfrukter

Medtag matsäck och stol! Samåkning från Sågverkstorget 17:30

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

 

Tisdag 6 september 19:00 i Knivstabibliotekets körsbärsträdgård

Författarliv: Lena Kåreland talar om sin nyutkomna bok Franska flanörer: författarnas Paris från Balzac till Modiano. Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen. Lena berättar om romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in röster.

Arrangör Knivsta bibliotek

 

 

Fredag 23 september 19:00 Scenlokalen i CIK, (Knivsta Centrum för Idrott och Kultur)

Konsertkarusellen: Uppsala Kammarsolister och Johan Rabaeus

Uppsala Kammarsolister har en celeber gäst på turnén i Konsertkarusellen, skådespelaren Johan Rabaeus. Tillsammans bjuder de på en konsertstund med dramatisk musik, diktläsning och eftertanke.

För komplett program se CIKs evenemangssida (centrumforidrottochkultur.knivsta.se)

Arrangör KBV i samarbete med Musik i Uppland

 

 

Onsdag 12 oktober 19:00 Kvallsta i kommunhuset

Margaretha Levin Blekastad - vår egen författare och kulturjournalist från Lagga berättar om sin nya bok Dödligt högmod , som säkert även denna gång delvis utspelas i Lagga.

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

   

Måndag 14 november 19:00 i Knivstabibliotekets körsbärsträdgård

Kura skymning: Nordiska litteraturveckan firas med sedvanlig uppläsning av samma text i alla de nordiska länderna. I år är den utvalda högläsningsboken för vuxna Patrik Svenssons Ålevangeliet

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

 

Torsdag 8 december 19:00 Kvallsta i kommunhuset

Malin Tyberg, som bor i Bälinge och arbetar i Uppsala kommer och pratar om några av sina böcker; Nollad en berättelse om ”ansvar, skuld, kärlek och om att stå bredvid missbruket, växa upp och bli sin egen, det medberoende barnets röst. Hennes nästa bok Att förlora en far - sönernas berättelser kan hinna komma ut till december.

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

 

Torsdag 19 januari 19:00 Tilassalen i kommunhuset

Lennart Koskinen kommer och berättar om sin bok I samma båt. ”Ingenstans blir de stora livsfrågorna så levande som just på havet. Under ytan öppnar sig inte bara havsdjupen utan också våra egna tankar. Livets mening och döden, jordens framtid, andlighet och frågor om en eventuell Gud, tvivel, nyfikenhet och nya insikter”

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

Inga möbler är så tjusiga som böcker – Sydney Smith