Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner är en kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta. Vår förening är ideell och partipolitiskt obunden.

Knivstabibliotekets vänner – är en förening för bokglädje!

Vi möts ett antal gånger per termin för att lyssna på en inbjuden gäst, ofta med anknytning till Knivsta. Vi avslutar gärna vårprogrammet med en utflykt. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna till alla våra aktiviteter! Hörhjälpmedel finns oftast på våra arrangemang.

Vi är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som sedan 1993 verkar till stöd och värn för vårt bibliotek i Knivsta. Vi verkar för ett bibliotek som har ett stort och varierat bokbestånd, stort bestånd av aktuella tidskrifter, goda lokaler och generösa öppettider. 

Årsavgiften 2023 är 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. Betalning görs via plusgiro 86 79 70-6 eller via Swish 1231808898. Det finns alltid en anledning att uppvakta med ett medlemskap i KBV. Maila oss för att få ett gåvobevis.

Medlemmar ombeds att skicka sin e-postadress till styrelsen.kbv@gmail.com för att få information om föreningens program via mail. Styrelsens ordförande Helen Göranzon är också kontaktperson och kan nås på 072-322 36 16 Från och med årets vårprogram kommer vi bara använda e-post, så om vi inte har din e-post-adress, vänligen skicka den till oss. Det går också bra att hämta vårt program på biblioteket.

 

KBVs program våren 2023

 

Nu börjar vi snart igen!

Här kommer årets vårprogram; välkomna till våra aktiviteter, som vi hoppas ska vara så bra att ni alla hittar något som passar just er. Inga restriktioner finns just nu, men skulle det komma några, anpassar vi vårt program.
Här kan du ladda ner programmet som pdf.

 

Torsdag 19 januari 19:00 i Tilassalen i kommunhuset – I samma båt

Lennart Koskinen kommer och berättar om sin bok I samma båt. Ingenstans blir de stora livsfrågorna så levande som just på havet. Under ytan öppnar sig inte bara havsdjupen utan också våra egna tankar. Livets mening och döden, jordens framtid, andlighet och frågor om en eventuell Gud, tvivel, nyfikenhet och nya insikter”. Frivilligt att betala inträde med en summa man tycker är passande.
Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

Torsdag 16 februari 19:00 i Tilassalen i kommunhuset – Om Ryssland och Ukraina

Per Enerud är frilanlansjournalist och författare med Ryssland och Östeuropa som specialområde. Han har varit korrespondent för SVT i Moskva och pressråd vid Sveriges ambassad i Ryssland. Han har också arbetat inom internationella organisationer i Georgien, Ukraina, Moldavien och Palestina. Nu arbetar han i Sverige på Myndigheten för psykologiskt försvar och bor i Knivsta.
100:- för medlemmar; övriga 150:-. Halva intäkten går till Ukraina via Röda Korset.

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

 

Onsdag 8 mars 19:00 i bibliotekets Körsbärsträdgård – Negar Naseh

En handfull vind är en roman om kamp och flykt, om sårbarhet och samhörighet. Hon debuterade som författare 2014 med Under all denna vinter. 2016 utkom hennes andra roman De fördrivna. Negar bor i Uppsala och arbetar även som läkare. Inget inträde.

Arrangör Knivsta bibliotek; ingår i Litteraturkarusellen

 

Torsdag 30 mars 18:00 i Kvallsta i kommunhuset – KBVs Årsmöte
19:00 Vårens kära och rara sippor – föredrag av Jan Lundqvist

När dagarna blir längre och snön smälter visar sig vårens första blommor. Bland dem finns olika arter av sippor som tydligt förmedlar vårens ankomst. Följ med biologen och naturvårdaren Jan Lundqvist på en digital vandring från blåsippor till de sällsynta nipsipporna. Inget inträde.

Arrangör KBV

 

Tisdag 25 april 19:00 i Tilassalen i kommunhuset – Knivstakändisar förr och nu!

Lennart Runnding Vår populäre lokalhistoriker och tidigare brevbäraren berättar om och visar bilder av kända personer med rötter i Knivsta. Vi välkomnar både gamla och alldeles särskilt nya knivstabor. Inget inträde.

Arrangör KBV

 

Tisdag 30 maj 14:30 Utflykt till Noors Slott – Slottsmiljö från 1600-talet

Henrik Sandevärn - Henrik, vår främsta expert på Noors slott, berättar om dess historia och dolda hemligheter. Noor är ett mycket litet slott, men ändå likafullt ett slott. Det är ett lustslott skapat efter kontinentens stora förebilder men anpassat efter svenska förhållanden och i mindre skala. Noor är Sveriges minsta barockpalats. Slottets intressanta historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och gården omnämns första gången i medeltida källor redan på 1300-talet. Inget inträde. Obs! Samling 14.00 vid Sågverkstorget för samåkning.

Arrangör KBV och Knivsta bibliotek

      

Tisdag 29 augusti 18:00 Utflykt till Alsike – Adolfsbergsskolan

Adolfsbergsskolan är en högstadieskola, klar 2018, där nära samarbete mellan arkitekt, passivhusexperter och den pedagogiska verksamheten har resulterat i en ljus energisnål flexibel lärmiljö. Vi hoppas få med en kommunpolitiker som berättar mera.

Arrangör KBV

 

 

A room without books is like a body without a soul
- Cicero