Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du registrerar dig som låntagare hos Knivsta bibliotek samtycker du till att vi använder oss av dina personuppgifter. Personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post eller annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen av personuppgifter bestäms av Dataskyddsförordningen, även känt som GDPR (General Data Protection Regulation), och gäller i hela EU från 25:e maj 2018.

Biblioteket använder dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Vi använder inte dina personuppgifter till något mer än det som krävs för att du ska kunna låna böcker, ljudböcker, filmer, e-media, använda databaser eller boka lokal.

Alla lån är sekretessbelagda enligt lag. Det innebär att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om lånen från vårt system. Om du har en förseningsavgift kopplad till ett lån försvinner uppgifterna om lånet när avgifterna är betalade. 

Låntagare som lämnat tillbaka sina lån och betalat sina avgifter raderas automatiskt från systemet om de inte lånat något på tre år. Om du är registrerad som kontaktperson för en annan låntagare som gjort minst ett lån inom tre år raderas ditt konto först när den låntagaren inte har lånat något på tre år.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Kontakta biblioteket så kan du få dem utskrivna, eller i digitalt format. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter, men för att raderas från bibliotekets databas måste du först ha lämnat tillbaka alla dina pågående lån samt betalat alla eventuella kvarstående avgifter.

Mer information kan du läsa på https://knivsta.se/politik-och-organisation/dataskydd

Sök

Språk