Ansöka om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån.

Fjärrlån från ett annat bibliotek ger tillgång till litteratur som Knivsta bibliotek inte har i sitt bestånd och inte heller kan köpa. Personalen samråder från fall till fall med dig som låntagare om de bästa lösningarna vid önskemål om material.

Ett fjärrlån gäller ofta speciell facklitteratur, lokalhistoria, äldre skönlitteratur och litteratur på utländska språk. Fjärrlåneönskemål om kurslitteratur på universitetsnivå hänvisar vi främst till det egna högskolebiblioteket.

Lånetiden på ett fjärrlån är normalt 28 dagar, men om långivande bibliotek kräver in utlånad bok på grund av kö kortas lånetiden till enbart 14 dagar.

Du får ha högst 5 samtidigt pågående fjärrlån (beställda samt redan inlånade) vid Knivsta bibliotek.

Beställningsavgiften är 10 kronor per beställning inom Norden och 200 kronor för ett fjärrlån utom Norden.

Ansök om fjärrlån

Språk