Utskrifter, kopiering och scanner

Utskrifter, kopiering och scanner

På biblioteket kan du använda vår skrivare för att skriva ut, kopiera och scanna. Skriva ut och kopiera kan göras mot en kostnad, att scanna är gratis.