Talböcker och anpassade medier

Talböcker och anpassade medier

Har du lässvårigheter på grund av till exempel dyslexi, koncentrationssvårigheter, en synnedsättning eller rörelsehinder? Då kan du låna talböcker och andra anpassade medier via biblioteket.