Knivstasamlingen

Knivstasamlingen

Knivstasamlingen består av böcker, häften och pärmar med material om Knivsta kommun och dess delsocknar Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna. Det rör sig om hembygdstidskrifter, småskrifter och monografiska verk.