Datorer och internet

Datorer och internet

På biblioteket finns det tillgång till drop-in-datorer och gratis wifi. Vi har även bärbara datorer som kan lånas för användning i biblioteket.