Världens bibliotek

Världens bibliotek

Vill du läsa e-böcker eller lyssna på e-ljudböcker på andra språk än svenska? Då kan du använda dig av tjänsten Världens bibliotek!

Världens bibliotek är en digital tjänst för e-böcker och e-ljudböcker på andra språk än svenska. Tjänsten är en del av biblioteken i Sverige och därför gratis att använda. Du kan skaffa ett konto genom att registera dig med din e-postadress på varldensbibliotek.se

Syftet med Världens bibliotek är att främja läsning och kunskap för att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor. Alla människor har enligt språklagen rätt till sina språk och en språklig utveckling. Alla har också rätt till att deras språk och kulturella identiteter blir synliggjorda och värdesatta.

Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö Malmö, i samverkan med Stockholm Stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket. Tjänsten finansieras av Kungliga Kungliga biblioteket och Kulturrådet, som en del av satsningen Stärkta bibliotek, samt av Nasjonalbiblioteket i Norge.