Biblioteket bygger om!

Biblioteket bygger om!

Vi gör om i bibliotekets entré för att skapa bättre arbetsmiljö och för att få mer plats. På den här sidan kan du följa arbetet med den nya entrén.

Ombyggnadsarbetet påbörjas 2 maj och planeras pågå till och med 26 maj. Biblioteket håller öppet som vanligt men emellanåt kan det bli bullrigt och dammigt. Vi ber er ha överseende med det.

Hela förändringen och ommöbleringen planeras vara färdig kring midsommar. Under tiden arbetet pågår kommer det att vara en del provosoriska lösningar.

På gång

Vecka 20: Måleriarbete pågår i biblioteket. Det kan därför lukta nymålad färg i lokalen. Biblioteket håller öppet som vanligt. 


Vad ska ske?


Ny informationsdisk

Biblioteket får en bättre och mer ergonomisk informationsdisk. Disken flyttas till den plats där tidskrifterna står idag. Personalen får bättre överblick över biblioteket och disken kommer även något närmare barnavdelningen. Informationsdisken är tvådelad och på så sätt blir integriteten för besökarna bättre. 

Personalen får även tillgång till ett arbetsrum i anslutning till biblioteket.


Tidskrifterna får ny plats

Tidskrifterna flyttas till hörnet med fönster ut mot gångstråket. Till dess att den nya tidskriftshyllan är levererad kommer de gamla hyllorna att ställas upp provosoriskt på platsen.


Ny hylla för reservationer och skyltning

Biblioteket får en ny hylla för reserverade böcker, vilka får mer plats. I hyllan kommer det även finnas plats för skyltning av böcker.


Ny hylla för Infoteket, storstil, talböcker och ljudböcker

Vi samlar Infotekets böcker, storstilsböcker, talböcker och ljudböcker i en hylla. Den nya placeringen ökar tillgängligheten och underlättar flödet in i biblioteket. Infotekets informationsmaterial kommer att finnas i anslutning till hyllan.


Ny plats för skrivaren

Skrivaren flyttas så att den står i närheten av datorerna.
 

Följ förändringen

Måndag 16 maj: Väggarna där i hörnet där den nya informationsdisken ska stå målas. Det kan finnas en lukt av nymålad färg i lokalen. Biblioteket håller öppet som vanligt.

Bilden visar en målare som står på en stege och målar väggarna. Bilden är tagen genom glasväggen in till biblioteket visar en vägg i blågrön färg. Golvet är täckt av skyddspapper.

Måndag 9 maj: Ytan direkt till vänster om entrén har spärrats av. På denna plats kommer den nya informationsdisken att stå när allt är färdigt. En dörr ska tas upp, elarbeten ska utföras och väggar ska målas om.

Under tiden ytan är avspärrad är endast en av bibliotekets entrédörrar öppen. Passagen in och ut i biblioteket är trång. Hyllan med DVD-filmer står i gången mot toaletten och barnavdelningen.

Bilden visar bibliotekets entrédörr och passagen mellan informationsdisken och staket som används för avspärrning.   Bilden visar avspärrningen av den yta som ska byggas om.

 

Tisdag 3 maj: För att förbereda inför ombyggnad har tidskriftshörnan tömts. Tidskriftshyllorna har flyttats till höger om entrén och finns nu i hörnet mot gångstråket. Eftersom det är trångt och få sittplatser får du gärna ta med dig tidskrifter och sätta dig längre in i biblioteket.

Själva ombyggnadsarbetet påbörjas måndag 9 maj.