Biblioteket bygger om!

Biblioteket bygger om!

Vi gör om i bibliotekets entré för att skapa bättre arbetsmiljö och för att få mer plats. På den här sidan kan du följa arbetet med den nya entrén.

Ombyggnadsarbetet påbörjades 2 maj och slutfördes 26 maj. Förhoppningen var att ommöbleringen av biblioteket skulle vara färdig till midsommar. På grund av försenade leveranser blev det dock inte så. 

Hela förändringen och ommöbleringen planeras vara helt färdig i slutet av sommaren. Under tiden arbetet pågår kommer det att vara en del provosoriska lösningar. Vi ber er ha överseende med det.

Vad ska ske?


Ny informationsdisk

Biblioteket får en bättre och mer ergonomisk informationsdisk. Disken flyttas till den plats där tidskrifterna står idag. Personalen får bättre överblick över biblioteket och disken kommer även något närmare barnavdelningen. Informationsdisken är tvådelad och på så sätt blir integriteten för besökarna bättre. 

Personalen får även tillgång till ett arbetsrum i anslutning till biblioteket.


Tidskrifterna får ny plats

Tidskrifterna flyttas till hörnet med fönster ut mot gångstråket. Till dess att den nya tidskriftshyllan är levererad kommer de gamla hyllorna att ställas upp provosoriskt på platsen.


Ny hylla för reservationer och skyltning

Biblioteket får en ny hylla för reserverade böcker, vilka får mer plats. I hyllan kommer det även finnas plats för skyltning av böcker.


Ny hylla för Infoteket, storstil, talböcker och ljudböcker

Vi samlar Infotekets böcker, storstilsböcker, talböcker och ljudböcker i en hylla. Den nya placeringen ökar tillgängligheten och underlättar flödet in i biblioteket. Infotekets informationsmaterial kommer att finnas i anslutning till hyllan.


Ny plats för skrivaren

Skrivaren flyttas så att den står i närheten av datorerna.
 

Följ förändringen

Tisdag 27 september: Äntligen händer det saker. Vi flyttar över till den nya disken. Det är därför lite rörigt på biblioteket idag och tekniken kan strula. Den gamla disken plockas ner för att fraktas bort. Reserverade böcker för avhämtning har flyttat in i den nya reservationshyllan.

En grön hylla med böcker och resterna av den gamla informationsdisken. En man står vid disken och en man står på en stege. Den nya informationsdisken. En manlig bibliotekarie står vid datorn och pratar i telefon.

Torsdag 25 augusti: Vi närmar oss slutet på vår ommöblering. De nya tidskriftshyllorna är på plats. Stolar och bord kommer. Eftersom vi ännu inte kan ta gamla disken är det lite trångt vid tidskriftshyllorna och datorerna. Vi ber er ha överseende med detta.

Torsdag 14 juli: Just nu är det lite stökigt på biblioteket. Den nya informationsdisken och tidskriftshyllan har monterats men ännu inte tagits i bruk. Däremot är hyllan för Infotekets böcker, böcker med stor stil, talböcker och ljudböcker på plats. 

Skrivaren kommer att flyttas för att stå närmare datorerna.

De gamla tidskriftshyllorna ska ersättas av de nya. Den gamla informationsdisken ska fraktas bort. I väntan på att allt kommer på plats är det lite trångt och rörigt, men det kommer att bli fint när allt blir färdigt.

Bilden visar skyltställ på väggen för broschyrer, en bokhylla längs väggen och en skrivare och kopiator.Bilden visar en vagn och ett skyltbord med böcker, delar av den nya informationsdisken och tidskriftshyllan.

Torsdag 7 juli: Idag levererades den nya informationsdisken, samt förvaringsmöbler och den nya tidskriftshyllan. Alla möbler ska monteras och därför är det just nu lite extra stökigt på biblioteket. 

 

Torsdag 9 juni: Allt är förberett inför leveransen av den nya informationsdisken. Leveransen är dessvärre försenad och väntas ske först vecka 27. Till dess att den nya disken kommer används platsen för utställning med böcker och information om sommarlovsaktivteter för barn och unga och "Fyll en kasse med sommarläsning", en läsutmaning för vuxna.

Bilden visar två skyltbord med böcker och två bokvagnar med böcker.

Fredag 27 maj: Lagom till helgen är de svarta avspärrningsskärmarna bortplockade. Nu väntar vi med spänning på den nya informationsdisken som ska levereras någon gång under vecka 24 och 26.

Bilden visar en del ett omöblerat hörn av biblioteket. Väggarna är målade i grågrön färg och i hörnet syns en öppen dörr in till det rum som finns bakom väggen.

Måndag 23 maj: Väggarna är målade och en dörr har kommit på plats. Arbete med el och nätverksuttag ska göras.

Bilden visar en vägg med en dörr. Golvet är täckt med skyddspapper.

Måndag 16 maj: Väggarna där i hörnet där den nya informationsdisken ska stå målas. Det kan finnas en lukt av nymålad färg i lokalen. Biblioteket håller öppet som vanligt.

Bilden visar en målare som står på en stege och målar väggarna. Bilden är tagen genom glasväggen in till biblioteket visar en vägg i blågrön färg. Golvet är täckt av skyddspapper.

Måndag 9 maj: Ytan direkt till vänster om entrén har spärrats av. På denna plats kommer den nya informationsdisken att stå när allt är färdigt. En dörr ska tas upp, elarbeten ska utföras och väggar ska målas om.

Under tiden ytan är avspärrad är endast en av bibliotekets entrédörrar öppen. Passagen in och ut i biblioteket är trång. Hyllan med DVD-filmer står i gången mot toaletten och barnavdelningen.

Bilden visar bibliotekets entrédörr och passagen mellan informationsdisken och staket som används för avspärrning.   Bilden visar avspärrningen av den yta som ska byggas om.

 

Tisdag 3 maj: För att förbereda inför ombyggnad har tidskriftshörnan tömts. Tidskriftshyllorna har flyttats till höger om entrén och finns nu i hörnet mot gångstråket. Eftersom det är trångt och få sittplatser får du gärna ta med dig tidskrifter och sätta dig längre in i biblioteket.

Själva ombyggnadsarbetet påbörjas måndag 9 maj.