Vi hörs i Underlandet

Vi hörs i Underlandet

"Vi hörs i Underlandet" är Knivsta biblioteks podcast som görs för och med barn och unga. Podden startades hösten 2021 som en del av ett projekt inom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek.

Startskottet för podden var en enkät, som barn och unga svarade på våren 2021. I enkäten framkom både att det fanns ett intresse för att skapa podcast och att det fanns olika specialintressen, t.ex. vetenskap, fotboll och gamla kungar och drottningar. Vi utgick från dessa intressen, kopplade dem till aktuella faktaböcker, och skapade poddavsnitt tillsammans med intresserade barn och unga.

Under 2022 fortsätter arbetet med Vi hörs i Underlandet med medel från Kulturrådet. Målet är att podcasten ska bli en naturlig del av vår verksamhet. Vi vill fånga upp barn och ungas intressen och ge dem en möjlighet att göra sina röster hörda. Det är viktigt för oss att alltid utgå från barn och ungas egna önskemål, därför gjorde vi ytterligare en enkät vintern 2022. Runt 550 av Knivstas unga svarade – det är deras svar som ligger till grund för kommande avsnitt.

Vi som jobbar med podden heter Tove Frankow Crivellaro och Emma Bäckström. Vi spelar hela tiden in nya avsnitt. Om du har önskemål, förslag eller idéer till kommande avsnitt får du gärna höra av dig till oss på: underlandet@knivsta.se

Till varje avsnitt har intresserade barn och unga bjudits in. Du hittar podden på alla de vanliga ställena, till exempel PodspaceSpotifyApple Podcasts och Google Podcasts.

Språk