Knivstasamlingen

Knivstasamlingen

Knivstasamlingen består av böcker, häften och pärmar med material om Knivsta kommun och dess delsocknar Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna. Det rör sig om hembygdstidskrifter, småskrifter och monografiska verk.

Samlingen återfinns längst in på vuxenavdelningen i särskild hylla med glasskåp. I glasskåpet förvaras litteratur om författaren Olof Thunman, musikern Emil Sjögren, skulptören Carl Milles och några verk om Marika Stiernstedt som hade kopplingar till Cederströmarna på Krusenberg. Läs mer i Gunnel Furulands skrift Litterära stickspår. Skrift och kultur i Knivstabygden från Estrid till Ekerwald.

Därtill finns en särskilt stor samling böcker av författaren Carl-Göran Ekerwald, född 1923 och boende i Lagga och en mindre samling böcker av författaren Eva Adolfsson, som bodde i Knivsta en period och var med om att starta Knivstabibliotekets vänner.

Materialet i Knivstasamlingen finns både som referensexemplar och en hel del är möjligt att låna hem. Detta framgår av märkningen i böckerna.

Hör gärna av er om och med material som kan vara lämpligt för placering i vår värdefulla samling! Ansvarig är vår vuxenbibliotekarie Gunnel, gunnel.furuland@knivsta.se

För närmare upplysningar om Thunmanarkivet som förvaras i Knivsta kommunarkiv hänvisas till arkivarien på Knivsta kommun.

Språk