Knivsta biblioteks historia

Knivsta biblioteks historia

Knivsta bibliotek fyllde 90 år 2018. Läs om bibliotekets historia från 1928 fram till våra dagar.

1920-talet

I november 1926 bildades IOGT logen Viljan 4845 i Knivsta. År 1928 började denna lokalförening inom nykterhetsrörelsen att bygga ett ordenshus för sina möten, i folkmun kallat ”Torken”. I byggnaden inreddes även ett rum för bibliotek. Lokalen användes för bokutlåning och studiecirkelsammanträden med öppettider söndagar 1–2 och onsdagar 6–7 em. Den förste bibliotekarien var snickaren Sven Pettersson.

 

Knivsta bibliotek 1920

 

1930-talet

Efter några års verksamhet hade man 1935 ett bokbestånd på 722 band. Utlåningen låg på drygt tusen, varav nästan allt bestod i skönlitterära böcker lånade av 96 olika låntagare. Samma år anlitades upplandsskalden och knivstabon Olof Thunman för en uppläsning och ersattes med 30 kronor. Skalden är fortfarande vår maskot – se statyetterna av honom i vår Knivstasamling!

1930

 

1940-talet

Biblioteksverksamheten växte så sakteliga. År 1946 hade bokbeståndet ökat till 1.155 och utlåningen låg på 1.700. Det föreningsdrivna biblioteket erhöll nu såväl statliga som kommunala bidrag. Vanligt förekommande i boksamlingen var 1930-talets starka generation av arbetarförfattare såsom Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson och Moa Martinson.

Populära titlar på biblioteket

1950-talet

År 1952 genomfördes en stor kommunreform, som för Knivstas del innebar att denna socken slogs samman med Alsike, Lagga, Vassunda och Östuna.
Husby-Långhundra tillkom lite senare. Huvudbiblioteket låg fortfarande i den s.k. Godtemplargården och filialer inrättades i hembygdsgårdarna i Lagga, Vassunda och Östuna samt Fredrikslunds skola. Öppettiderna per vecka var blygsamma; 2 timmar i Knivsta och 1 timme för filialerna.

1950 - 1 

1960-talet

Förvärven fortsätter och bokbeståndet ökar. Ett exempel på att biblioteket i viss mån har kvar gamla böcker är hämtat från vårt magasin. Tora Dahls nya självbiografiska serie, efter den framgångsrika Gunborgserien, började med En bit på väg från 1968. Observera här förvärvsjournalens numrering och den fysiska bokens.

1970-talet

Knivsta lämnade 1971 Stockholms län och blev en del av Uppsala kommun i Uppsala län. I början av 1970-talet revs ordenshuset, som hade använts av olika föreningar och slutade som ungdomsgård. Biblioteket låg en tid i en källare vid Särsta torg. I juli 1973 flyttade biblioteket in på Forsbyvägen 6 i f.d. kommunalkontoret. Öppettiderna ökade från 8 till 18 timmar i veckan. Birgitta Lundén var den första bibliotekschefen och satsade på nyheter som grammofonskivor och konstverk till hemlåning. Musiklyssning, studierum, sagostunder och program utökade verksamheten, som även satsade på uppsökeri i tidens anda.

1980-talet

Det livaktiva biblioteket fortsatte med aktiviteter såsom författarprogram och barnprogram. Nu hade biblioteket besök av exempelvis Sara Lidman (fullsatt med 150 personer) och Elsie Johansson. Litteraturhistorikern Germund Michanek, som bodde på Qvallsta säteri, framträdde och berättade bland annat om författare som bott kring sjön Valloxen.

1990-talet

1993 bildades Knivstabibliotekets vänner, som nu under 25 år presterat ett högkvalitativt program i samarbete med biblioteket. I mitten av 1990-talet hade man öppet 34 timmar i veckan och utlåningen låg 1996 på cirka 75 000. Besökarna var samma år omkring 40.000. År 1998 flyttade biblioteket in på Gredelbyvägen. Lokalen hade varit ICA-affären, men ritades om av den kände inredningsarkitekten och möbelformgivaren Åke Axelsson och blev ett mycket vackert bibliotek.

2000-talet

Efter en folkomröstning skilde sig Knivsta år 2003 från Uppsala kommun, som man varit en kommundel av i ungefär trettio år. Knivstabibliotekets vänner fortsatte att ordna författarprogram i den s.k. Bokfickan. Datoriseringen gjorde sitt intåg på biblioteket.

2010-talet

2012 flyttade biblioteket in i nya Knivsta kommunhus. Efter fem år i den nya lokalen kan vi konstatera att verksamheten blomstrar. Vi har cirka 100 000 lån och dryga 100 000 besökare per år. År 2018 hade Knivsta kommun över 18 000 invånare, varav 15 procent är barn och unga.