För förskolor och skolor

För förskolor och skolor

Här hittar du information för dig som jobbar på en förskola eller skola i Knivsta kommun. Vi skickar även ut aktuell information till alla förskolor och skolor i början av varje termin.

För förskolan

Alla förskolor i kommunen är välkomna att besöka biblioteket! 

Om ni ska göra temaarbeten kan vi hjälpa till att plocka fack- och skönlitteratur utifrån ert tema. Kontakta oss i god tid, helst ett par veckor innan ni behöver materialet, så att vi hinner samla ihop det ni önskar.

Ni hanterar själva utlån och återlämning i våra automater. Använd lånekortsnummer och pin-kod till förskolans lånekort för att själva låna om och beställa böcker via vår webb.

Biblioteksvisning för förskoleklasser

Under året bjuds alla förskoleklasser in till en visning av biblioteket. Då berättar en barnbibliotekarie om biblioteket och vad man kan göra här samt presenterar olika sorters böcker och visar barnen runt på barnavdelningen. I samband med besöket får eleverna även med sig en lånekortsblankett att ta hem, så att de kan skaffa ett eget lånekort.

För skolan

Lärare och elever är välkomna att besöka biblioteket för att låna litteratur. Klassbesök måste bokas i förväg. Detta för att det inte ska bli för trångt bland hyllorna och för att vi ska kunna ge eleverna den bästa servicen. Boka tid på telefonnummer 018-34 72 30 eller via e-post: knivstabibliotek@knivsta.se.

Utlån och återlämning sker i våra självbetjäningsautomater med lärarkort. Ett lärarkort är särskilt lånekort som lärare kan använda vid lån till klasser eller enskilda elever. Kortet ska bara användas för att låna material till skolarbetet.

Om du inte har fått något lärarkort än ordnar vi ett mot uppvisande av legitimation. Du kan reservera eller låna om böckerna på nätet med lånekortsnumret och pin-koden. Ansvaret för böcker som lånats på lärarkortet ligger i första hand på dig som lärare. Om en bok inte lämnats tillbaka skickas påminnelse och ev räkning till skolan med dig som kontaktperson.