Datorer och internet

Datorer och internet

På biblioteket finns det tillgång till drop-in-datorer och gratis wifi. Vi har även bärbara datorer som kan lånas för användning i biblioteket.

Datorer

I biblioteket finns det:

  • Drop-in-datorer med internetuppkoppling och Officepaket. Lånetid 1 timme.
  • Bärbara datorer med internetuppkoppling och Officepaket. Kan hämtas ut i informationsdisken i utbyte mot legitimation. Lånetid 2 timmar.
  • Dator med program för släktforskning, finns i vårt studierum. Lånetid 3 timmar. Bokas på biblioteket, via telefon 018-34 72 30 eller e-post: knivstabibliotek@knivsta.se. Läs mer om släktforskningsdatorn här. 
  • I biblioteket finns det även en sökdator och en fastmonterad iPad som främst är avsedda för sökning i bibliotekskatalogen.

Biblioteket följer FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att det är förbjudet att söka eller sända pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande material. Du får heller inte göra något som bryter mot svensk lag.

Behöver du skriva ut, kopiera eller scanna? Läs mer om det här. 

Trådlöst internet (wifi)

Uppkopplingen är gratis och tillgänglig under bibliotekets öppettider. Nätverket heter Knivsta bibliotek, lösenordet finns i informationsdisken.